About us

บริษัท วาทกิต ดิสทริบิวชั่นบอร์ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เริ่มจากชื่อห้างหุ้นส่วน จำกัด วาทกิต เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย และได้ขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องแยกบริษัทออกเป็น 2 บริษัท ในปี พ.ศ. 2539 คือ 

1. บริษัทวาทกิต ดิสทริบิวชั่นบอร์ด จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาทกิต เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

 

จุดประสงค์ของการแบ่งอยกบริษัทออกเป็น 2 บริษัท เนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้มีการขยายเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการต่างๆ มากขึ้น และได้มีการแบ่งขอบเขตการดำเนินงานให้ชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานดำเนินเอกสาร หรือ แบบแปลนแสดงรายละเอียดของงาน ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงบุคลากรที่ทางบริษัทฯ ได้วางตำแหน่งไว้ให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการและบริการลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรกว่า 30 คน ที่พร้อมทำงานให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทุกๆ ท่าน 

ขอบเขตงานของบริษัทฯ 

  1. เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า 
  2. รับออกแบบและประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
  3. รับดำเนินงานติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง
© 2003 - 2024. Vatakit Engineering Supply Part.,Ltd. All rights reserved. Vatakit (Thailand) Co.,Ltd.
Address : 1279/1141 Moo 6 Tambol Thaybanmai, Amphur Muang, Samutprakarn
Phone : 02 702 3778    Fax : 02 702 3779    Email : marketing@vatakit.com